cb@riisa.no

(+47) 55 30 63 86

Chriss Bjorøy

Partner/styremedlem, Advokat

Chriss Bjorøy har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med eiendomsforvaltning og kjøp og salg av næringseiendom. Chriss bistår til daglig flere av Bergens største eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og banker, og påtar seg store og små oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold.

 

Som autorisert megler med tillatelse fra Finanstilsynet bistår Chriss også næringsdrivende og private med transaksjoner og eiendomsoppgjør, herunder som ansvarlig megler ved oppgjør.

 

Chriss har betydelig erfaring innen alminnelig forretningsjus, hvor han bistår i forbindelse med forhandlinger, transaksjoner og due diligence. Han har også god kompetanse innen sammenslutningsrett.

 

Gjennom sin karriere har Chriss bygget opp en omfattende kompetanse innen erstatningsrett, hvor han arbeider særlig med ansvarsforsikring, og spesielt med profesjonsansvar som eiendomsmegleransvar og advokatansvar. I tillegg til dette har Chriss også god kompetanse innen personskadeerstatning.

 

Chriss arbeider mye med forhandlinger og tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett.

Erfaring

2012-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2007-2012

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2005-2007

Dommerfullmektig, Fjordane tingrett

2004-2005

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2002-2004

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

Utdannelse

2002

Cand.jur., Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Meglers plikter ved formidling av bolig under oppføring, Eiendom Norge 23.02.17

Renter av klientmidler – Hvem eier rentene?, Eiendom Norge 23.02.16

Forholdet mellom formuesskadeforsikringen og sikkerhetsstillelsen, Eiendom Norge 17.12.15

Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang, Eiendomsmegleren, 18

Avgjørelser fra domstolene og reklamasjonsnemnda om eiendomsmeglers ansvar – meglers opplysningsplikt om interesser og terskel for krav om erstatning og vederlagsreduksjon, Eiendomsmegleren, 19

Annet

Medlem, eiendomsmeglingsutvalget, Advokatforeningen

Underviser, eiendomsmeglingsrett, Handelshøyskolen BI

Underviser, Norsk Eiendomsmeglerforbund

Underviser, Norsk Eiendomsakademi

Sensor, Klagesensur, Høgskolen i Bergen

Medlem, Norsk Eiendomsmeglerforbund