cce@baclaims.no

(+47) 959 45 989

Christian Coucheron Engh

Advokatfullmektig

Christian har mer enn ti års erfaring innen erstatningsrett og trygderett. Han har erfaring med de fleste forsikringsdekninger som omfatter skade og sykdom på person, og arbeider særlig med personforsikring, yrkesskade og yrkessykdom.

 

Med bakgrunn fra Finansklagenemnda Person har Christian omfattende erfaring med klagebehandling, tolkning av forsikringsvilkår og forsikringsavtalelovens bestemmelser. Han har i tillegg særlig kompetanse på komplekse saker innen yrkessykdom.

 

Christian bistår forsikringsselskapene med skadebehandling og konsulenttjenester.

Erfaring

2018-

Advokatfullmektig, BACH

2015-2018

Advokatfullmektig, Finansklagenemnda

2008-2015

Seniorrådgiver, NAV Klageinstans

2006-2008

Konsulent, NAV Frogner

Utdannelse

2011

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo