emn@riisa.no

(+47) 55 30 63 89

Eline Myhre Næsseth

ADVOKATFULLMEKTIG

Eline Myhre Næsseth arbeider hovedsakelig med erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

 

Eline har spesialisering innen helserett og har skrevet masteroppgave om helsepersonells ansvar ved uforsvarlighet i pasientbehandling. I tillegg har hun spesialisering innen konflikthåndtering.

Erfaring

2021-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2020

Internship, Fossekall AS, avd. personvern og GDPR

2018-2019

Førstesekretær, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Utdannelse

2020

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo