en@riisa.no

(+47) 55 30 63 88

Endre Nåmdal

Advokat, Ph.D

Endre Nåmdal arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett. Han har særlig erfaring med ulike typer ansvarsforsikring, herunder profesjonsansvar for blant annet arkitekter og ingeniører.

 

I tillegg til erstatningsrett har Endre omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, og bistår private og næringsdrivende i reguleringssaker og saker etter plan- og bygningsloven. Han har også erfaring med saker knyttet til oppføring av eiendom etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven, samt utleie og avhending av fast eiendom.

 

Endre har særlig kompetanse innen miljørett, hvor han blant annet har erfaring fra saker med forurensningsansvar, arealforvaltning og jordvern.

 

Innen selskapsrett, bistår Endre aksjonærer, eiere og selskaper i forbindelse med opprettelse, kjøp og salg av selskap.

 

Endre bistår sine klienter i hele spekteret, fra faglig rådgivning til forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Erfaring

2008-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2006-2008

Dommerfullmektig, Bergen tingrett

2000-2006

Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Utdannelse

2008

Ph.D, Universitetet i Bergen

2000

Cand.jur., Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar, Avhandling for graden philosophia doctor(PhD), Universitetet i Bergen , 2008

Trafikkforsikring og oppreisning til etterlatte etter bildrap. Rt.2014 s. 892, i Cand.mag., cand.med., cand.jur.,cand.alt., Festskrift til Aslak Syse 70 år, 2016

Annet

Veileder og sensor, Universitetet i Bergen