espen.hollerud@baclaims.no

(+47) 920 41 008

Espen Hollerud

Advokat

Espen Hollerud har erfaring med skadeoppgjør av et bredt spekter av saker, fra personskadeerstatning til ansvar, regress og tingskade. Han har særlig erfaring med store og komplekse saker.

 

Ved siden av skadeoppgjør har Espen omfattende erfaring fra forsikringsdrift med spesiell kompetanse på personopplysninger, GDPR, hvitvasking og compliance. Han har også erfaring med utvikling og revisjoner av forsikringsprodukter.

 

Med sin kompetanse kan Espen bistå både store og små forsikringsselskap i forbindelse med myndighetenes stadig strengere krav til rutiner for kontroll med hvitvasking og personvern. Med mer enn ti års erfaring innen finans har Espen en god produktforståelse og en kommersiell forståelse av bransjen.

Erfaring

2020-

Advokat, BACH

2016-2020

Advokat, Insr

2016-2016

Legal Advisor, Vardia

2015-2016

Saksbehandler Crawford

Utdannelse

2014

Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2007

Forretningsjus, Handelshøyskolen BI