fr@riisa.no

(+47) 22 12 15 82

Faruk Resulovic

Advokat

Faruk Resulovic har siden 2009 arbeidet spesialisert innen personskadeerstatning, og har lang erfaring med hele spekteret av saker, fra bilansvar til yrkesskade og ansvarssaker med personskade.

 

Gjennom de senere årene har Faruk prosedert et stort antall saker for tingrett og lagmannsrett. Han har også prosedert en sak for Høyesterett.

 

I tillegg til personskadeerstatningsrett har Faruk også erfaring med saker etter pasientskadeloven og pasient- og brukerrettighetsloven, private og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven, ansvarsforsikringer og problemstillinger knyttet til avhending av fast eiendom og eierskifteforsikring.

 

Med bakgrunn fra et advokatfirma som representerer skadelidte i personskadesaker, har Faruk god erfaring med å se skadesaken fra flere perspektiver, og å oppnå gode, effektive og helhetlige løsninger i sine saker.

Erfaring

2017-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2012-2017

Advokat, Advokatfirmaet Simonsen, Vogt, Wiig

2009-2012

Advokat, Pasientskadenemnda, Rettssaksseksjonen

Utdannelse

2009

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo