frida.pettersen@baclaims.no

(+47) 902 19 721

Frida Pettersen

Advokatfullmektig

Frida har siden hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen fokusert på erstatningsrett, og spesielt emner innen personskadeerstatning. Gjennom sin stilling som rådgiver i NPE har hun opparbeidet en god kompetanse på erstatningsmedisinske problemstillinger, og har blant annet arbeidet med kvalitetssikring av sakkyndigerklæringer. I NPE var Frida tilknyttet et team hvor hun blant annet raskt skulle avklare hvilke saker som skulle avvises eller var egnet for rask avklaring.

 

Med Fridas erfaring har hun god kompetanse på effektive skadeoppgjør, med fokus på å minimere unødig tids- og ressursbruk og likebehandling av enkeltsaker.

 

I BACH arbeider Frida spesielt med personskadeerstatning, blant annet yrkesskade, bilansvar og personalforsikringer, og personforsikringer som gruppelivsforsikring, ulykkesdekninger og annen sykdom.

Erfaring

2022 -

Advokatfullmektig, BACH

2020-2022

Rådgiver, Norsk Pasientskadeerstatning

Utdannelse

2020

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen