halldis.winje@riisa.no

(+47) 920 54 908

Halldis Winje

I kontorfellesskap, advokat (H)

Halldis Winje har arbeidet med strafferett siden 1989. Med bakgrunn som dommerfullmektig, fra påtalemyndigheten og som forsvarer, har Halldis verdifull innsikt fra alle sidene av en straffesak. Fra 2011 har hun vært oppnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og hun bistår årlig et stort antall fornærmede i forbindelse med straffesaker.

 

Halldis har også mer enn 20 års erfaring innen erstatningsrett, hvor hun har opparbeidet en bred kompetanse innen hele spekteret av fagfeltet, fra personskadeerstatning til ansvarssaker. Kombinasjonen av erstatningsrett og strafferett gir i tillegg en unik kompetanse når det gjelder grunnlaget for erstatning i straffesaker.

 

I tillegg til strafferett og erstatningsrett har Halldis også lang erfaring med arbeidsrett, hvor hun bistår både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. For øvrig kan hun bistå med skifte av felleseie, barnefordeling, barnevern og arverettslige spørsmål. Hun har også kompetanse innen forvaltningsrett.

 

Halldis har omfattende prosedyreerfaring, og har prosedert et stort antall saker for både tingrett, lagmannsrett, og Høyesterett. Hun har møterett for Høyesterett fra 2006.

Erfaring

2024

Advokat i kontorfellesskap, Advokatfirmaet RIISA

2002-2023

Partner, Advokatfirmaet RIISA

1998-2002

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

1997-1998

Advokat, Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen og Lyngtveit

1993-1997

Dommerfullmektig, Oslo tingrett

1992-1993

Dommerfullmektig, Eidsvoll sorenskriverembete

1989-1992

Politiadvokat, Oslo politidistrikt

1988-1989

Konsulent, Justisdepartementet

Utdannelse

1988

Cand.jur., Universitetet i Oslo

Annet

Medlem, Advokatforeningens etikkutvalg

2011-

Fast bistandsadvokat, Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett

2001-

Medlem, leder, Advokatforeningens disiplinærutvalg

2009-2012

Advokat på verv, Spesialenheten for politisaker