helene.aarnes@riisa.no

(+47) 995 57 575

Helene Aarnes

ADVOKATFULLMEKTIG

Helene Aarnes arbeider hovedsakelig med erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, hvor hun har særlig kompetanse på saker etter avhendingsloven. Helene bistår forsikringsselskaper med skadebehandling, prosess og faglig rådgivning innen eierskifte. Med 5 års erfaring som skadebehandler har Helene behandlet et stort antall avhendingssaker og fått bred erfaring med de rettslige problemstillingene som kan oppstå i forkant og etterkant av et boligkjøp.

 

Helene godt kompetanse på større hevingssaker, og fått en spesiell interesse for gjennomføringen av hevingsoppgjør. Hun har i tillegg holdt interne og eksterne kurs, om blant annet ulovligheter og gjennomføringen av hevingsoppgjør.

Erfaring

2023-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2019-2023

Advokatfullmektig, Crawford & Company (Norway) AS

Utdannelse

2018

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2018

LLM med spesialisering innen International and Comparative Commercial Law, School of Oriental and Afrian Studies (SOAS), University of London