ir@riisa.no

(+47) 919 17 242

Ilda Resulovic

ADVOKAT

Ilda Resulovic bistår forsikringsselskaper med skadebehandling og faglig rådgivning innen ansvar og regress. Med erfaring som skadekonsulent har Ilda opparbeidet seg god kompetanse innen forsikringsrett og erstatningsrett, og særlig innen tingsskade og bilansvar. Hun har prosedert en rekke saker for både tingrett og lagmannsrett. Utover prosesser innen forsikring- og erstatningsrett, prosederer hun saker for Regjeringsadvokaten innen trygderett.

 

Ilda har solid erfaring med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, og har skrevet masteroppgave om kjøpers kunnskap ved avhending av fast eiendom. Oppgaven kan leses her (ekstern lenke).

 

I tillegg til erstatning- og forsikringsrett arbeider Ilda med strafferett. Hun har god kompetanse på å bistå fornærmede som bistandsadvokat, og har erfaring som forsvarer.

Erfaring

2023-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2021-2023

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2021-2022

Advokatfullmektig, BACH

2018-2020

Saksbehandler, BACH

2018-2020

Skadekonsulent, Storebrand Forsikring

Utdannelse

2020

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Kjøpers kunnskap ved kjøp av fast eiendom jf. avhl. § 3-10. Betydningen av det kjøper vet eller bør vite om eiendommen etter § 3-10 før og etter endringslov 7. juni 2019 nr. 20 til avhendingslova, Masteroppgave, 2020

Språk

Bosnisk
Kroatisk
Serbisk

Annet

Underviser, forretningsjus, enkeleksamen.no