ihr@riisa.no

(+47) 95 82 62 59

Ina Henriette Rødnes

Advokat

Ina Henriette Rødnes har lang erfaring innen erstatning- og forsikringsrett, med særlig kompetanse innen personskadeerstatningsrett.

 

Innen personskadeerstatning har Ina erfaring med de fleste typer saker, som yrkesskader, yrkessykdom, bilansvar og alminnelig erstatningsrett. Hun har spesiell kompetanse på vurdering av om det foreligger svik.

 

Ina har også erfaring med både individuelle og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven som personalforsikringer, gruppelivsdekninger med videre.

 

Ved siden av personskadeerstatning har Ina også bred erfaring med spørsmål innenfor forsikringsrett og hvitvaskingsregelverket. Hun har i tillegg erfaring fra høringsarbeid og implementering av ny lovgivning.

 

Med et stort antall saker fra tingrett og lagmannsrett har Ina opparbeidet en omfattende prosedyreerfaring. Hun arbeider også med forhandlinger, skadebehandling og generell faglig rådgivning.

 

Ina er en populær foredragsholder.

Erfaring

2023

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2017 - 2023

Advokat, Juridisk avdeling, If Skadeforsikring

2012 - 2017

Advokatfullmektig, If Skadeforsikring

Utdannelse

2007-2011

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk, skriftlig og muntlig