jarl.henstein@riisa.no

(+47) 913 10 662

Jarl R. Henstein

Partner/Styremedlem, advokat (H)

Jarl Henstein arbeider hovedsakelig med forhandlinger og tvisteløsning innen fast eiendoms rettsforhold, ansvarsforsikring og personskadeerstatning, Han har svært omfattende prosedyreerfaring, med et stort antall saker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

 

De fleste sakene løses likevel utenfor rettssystemet, og Jarl har lang erfaring med å bistå sine klienter med forhandlinger og mekling.

 

Gjennom mer enn 20 år har Jarl bygget opp en svært omfattende og bred kompetanse innen erstatning- og forsikringsrett. Han har spesielt erfaring med saker innen fast eiendoms rettsforhold, ansvar og regress, med en særlig kompetanse på eierskifteforsikring og profesjonsansvar.

 

Jarl har i hele sin karriere også arbeidet med personskadeerstatning, og har særlig kompetanse på kompliserte yrkessykdomssaker. Han har for øvrig erfaring innen hele spekteret av saker, fra bilansvar, yrkesskadeforsikring og alminnelig erstatningsrett til dekninger etter hovedtariffavtale og private personforsikringer.

 

Jarl er en populær foredragsholder, og foreleser blant annet for Juristenes Utdanningssenter (JUS), hvor han også er medlem i fagutvalget for personskadeerstatning. Han er også ansvarlig for Advokatfirmaet RIISAs årlige seminar i eierskifteforsikring.

Erfaring

2008-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2005-2008

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

1098-2005

Advokat, BACH

1996-1998

Rådgiver, Yrkesskadeavdelingen, Statens pensjonskasse

Utdannelse

1996

Cand.jur., Universitetet i Oslo

Annet

Medlem, fagutvalget for personskadeerstatning, Juristenes Utdanningssenter (JUS)