jms@riisa.no

(+47) 928 95 328

Joachim Mikkelborg Skjelsbæk

Partner, advokat (H)

Joachim Mikkelborg Skjelsbæk har gjennom mer enn ti år bygget opp en omfattende og bred erfaring innen erstatning- og forsikringsrett.

 

Innen erstatningsrett har Joachim særlig erfaring med ansvarssaker, både i forbindelse med ansvarsforsikringer og alminnelig privat- og næringsansvar. Han har også erfaring med særlige ansvarsformer som profesjonsansvar og produktansvar.

 

Joachim har også svært omfattende erfaring med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, hvor han har prosedert et høyt antall saker for domstolene med ulike problemstillinger knyttet til eierskifteforsikring.

 

I tillegg bistår Joachim klienter med forhandlinger og tvisteløsning innen et bredt spekter av andre fagområder, og har omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han fikk møterett i 2020, og har så langt prosedert fire saker for Høyesterett.

 

Joachim har gjennom hele sin karriere arbeidet med personskadeerstatning og personforsikring, og har blant annet lang erfaring med bilansvar, lisensforsikringer med videre.

 

Som kontaktperson for Advokatfirmaet RIISAs internasjonale nettverk innen forsikring- og erstatningsrett, Global Insurance Law Connect, bistår Joachim både norske klienter med erstatningssaker i utlandet og utenlandske klienter med erstatningssaker i Norge.

Erfaring

2020-

Møterett for Høyesterett

2017-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2014-2017

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2006-2014

Advokat, BACH

Utdannelse

2006

Cand.jur., Universitetet i Oslo

1998

Befalsskolen for Marinen, Forvaltningslinjen