jdt@riisa.no

(+47) 55 30 37 92

Jon Dinesh Thorud

Advokatfullmektig

Jon Dinesh Thorud har bred erfaring innen fagområdene erstatningsrett, forsikringsrett og fast eiendoms rettsforhold.

 

Innen erstatningsrett arbeider Jon mye med ansvarssaker, hvor han har særlig erfaring med ulike typer næringsansvar som profesjonsansvar, styreansvar og ansvar i entrepriseforhold.

 

Jon har også erfaring innen sjøforsikring, både P&I (rederansvarsforsikring) og kaskoforsikring.

 

Innen fast eiendoms rettsforhold har Jon en bred og variert erfaring som spenner fra oppføring av bygning, herunder plan- og bygningsrett og entrepriserett, til avhending av fast eiendom. Han har også erfaring med jordskifte, ekspropriasjon, hevd og servitutter.

 

Jon har erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene, både som advokatfullmektig og som dommerfullmektig, og har utdannelse innen forhandlingsteknikk.

Erfaring

2019-

Dommerfullmektig, Hardanger tingrett

2018-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

Utdannelse

2018

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2018

Juridiske valgemner, University of Cape Town