jorgen.svartebekk@riisa.no

(+47) 934 80 871

Jørgen Svartebekk

Partner, advokat (H)

Jørgen Svartebekk har med nærmere 250 saker for domstolene, opparbeidet en omfattende prosedyreerfaring for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

 

Samtidig har Jørgen lang erfaring med å oppnå gode utenomrettslige løsninger for sine klienter, og han bistår blant annet med faglig rådgivning, forhandlinger og øvrig tvisteløsning.

 

Med nærmere 20 års erfaring har Jørgen opparbeidet en bred erfaring innen erstatning- og forsikringsrett. Han har de senere årene arbeidet særlig med ansvarssaker, både i forbindelse med ansvarsforsikring og øvrig ansvar i og utenfor kontrakt.

 

Jørgen arbeider også mye med private forsikringsdekninger, og har særlig kompetanse på vilkårstolkning og forsikringsavtalelovens bestemmelser. Han har spesielt kompetanse på saker med problemstillinger knyttet til svik ved tegning og oppgjør.

 

Gjennom hele sin karriere har Jørgen også arbeidet med personskadeerstatningsrett, og har erfaring med de fleste problemstillinger innen fagfeltet.

 

Jørgen underviser fast i forsikringsrett ved Universitetet i Oslo. I tillegg til dette holder han flere foredrag årlig i regi av blant annet Juristenes Utdanningssenter, JUC og Handelshøyskolen BI. Han er også ansvarlig for Advokatfirmaet RIISAs årlige ansvarsseminar.

Erfaring

2010-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2008-2009

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2001-2008

Advokat, If Skadeforsikring

2001

Førstekonsulent, Forbrukerrådets juridiske seksjon

1999-2000

Førstekonsulent, Forbrukerrådet i Oslo og Akershus

Utdannelse

1998

Cand.jur., Universitetet i Oslo

Annet

Foreleser i forsikringsrett, Universitetet i Oslo