knut.riisa@riisa.no

(+47) 22 12 15 74

Knut Riisa

Advokat (H)

Knut Riisa har arbeidet med forsikring- og erstatningsrett siden 1980-tallet, og er særlig spesialisert innen personskadeerstatning. Han har erfaring med de fleste typer saker, fra bilansvar, yrkesskadeerstatning og yrkessykdommer til private og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven.

 

Knut har i tillegg særlig kompetanse på saker med krav om forsørgertapserstatning, spørsmål om avkortning etter bilansvarsloven og saker etter jernbaneansvarsloven.

 

Gjennom mer enn 35 år har Knut prosedert et stort antall saker for domstolene innen erstatning- og forsikringsrett. Blant disse er flere prinsipielle spørsmål for Høyesterett, som avkortning etter bilansvarsloven, erstatning for ikke-økonomiske interesser, omfanget av dekning av merutgifter, regressrett for personalforsikringer og grunnerstatning ved kortvarig inntektstap.

 

De fleste saker løser Knut likevel utenfor domstolene. Han har lang erfaring med utenomrettslig tvisteløsning, og bistår klienter med både forhandlinger og forhandlingsstøtte.

 

Knut har også erfaring fra lovarbeid, både som medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett og som medlem i utvalgene bak NOU 1994:20, NOU 2011:16 og forskrift om standardisert erstatning ved yrkesskade av 21. desember 1990.

Erfaring

2020-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

1991-2019

Advokat/Partner, Advokatfirmaet RIISA

1982-1991

Advokat, If Skadeforsikring

1980-1982

Dommerfullmektig, Ytre Follo sorenskriverembete

1978-1980

Konsulent, Prisdirektoratet

Utdannelse

1978

Cand.jur., Universitetet i Oslo

Språk

Tysk

Annet

Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett

NOU 2011:16, medlem

NOU 1994:20, medlem

Standardisert erstatning for personskader voldt ved yrkesskade eller yrkessykdom, 1989, medlem