ka@riisa.no

(+47) 55 30 63 89

Kristin Aspevik

Advokat

Kristin Aspevik har lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold. Hun bistår sine klienter innen et bredt spekter av saker, fra oppføring av eiendom ved entreprise eller i forbrukerforhold og saker etter plan- og bygningsloven, til nabotvister, avhending og overdragelse av fast eiendom.

 

Kristin har også erfaring innen erstatningsrett, hvor hun arbeider med ansvar i næring, og har særlig erfaring med ansvar i entrepriseforhold.

 

I tillegg til dette arbeider Kristin mye med familierett, hvor hun bistår klienter innen et bredt spekter av saker, fra inngåelse av samboerkontrakter til foreldretvister, barnevernssaker og saker med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

 

Kristin har også erfaring med oppdrag som bistandsadvokat i forbindelse med straffesaker. Med sin erfaring innen erstatningsrett har Kristin særlig kompetanse i saker hvor det fremmes erstatningskrav i forbindelse med straffesaken.

Erfaring

2012-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2009-2011

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris

2008-2009

Saksbehandler/jurist Stiftelsestilsynet

Utdannelse

2008

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Annet

Undervisning, Handelshøyskolen BI