kristine.fougner@riisa.no

(+47) 22 12 15 75

Kristine Fougner

Advokat

Kristine Fougner har bred erfaring innen forsikring- og erstatningsrett. Hun arbeider med eierskifteforsikring, personskadeerstatning og ansvarsforsikring.

 

Kristine har prosedert et stort antall saker for både tingrett og lagmannsrett. Utover prosesser innen forsikring- og erstatningsrett, prosederer hun saker for Regjeringsadvokaten innen trygderett.

 

Kristine bistår flere ulike forsikringsselskaper med skadebehandling og faglig rådgivning innen personskadeerstatning og eierskifteforsikring.

 

Hun benyttes også som foredragsholder, og underviser innen både personskadeerstatning og eierskifteforsikring. Hun har i tillegg erfaring som sensor.

Erfaring

2012-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2011-2012

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2010-2011

Førstekonsulent, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Utdannelse

2009

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2006

Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Annet

Sensor, BI