magnus.guderud@riisa.no

(+47) 951 84 896

Magnus Guderud

Advokat

Magnus Guderud er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med saker etter avhendingsloven. Med bakgrunn som advokat for boligkjøpere og fra domstolen, har Magnus erfaring med å se erstatningssaken fra flere perspektiver. Dette gjør ham i stand til å spisse problemstillingene, og finne løsningsmuligheter der saken tilsier slike.

 

Ut over fast eiendom, arbeider Magnus også med et bredt spekter av andre erstatningsrettslige problemstillinger, herunder ulike typer ansvarssaker.

 

Magnus har bred erfaring fra domstolen, både som dommerfullmektig og som advokat. Med bakgrunn som dommerfullmektig har han opparbeidet en bred sivilrettslig kompetanse. Magnus prosederer jevnlig saker for domstolene.

Erfaring

2020-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2018-2020

Dommerfullmektig, Haugaland tingrett

2016-2018

Advokat, HELP Forsikring

2012-2015

Skadekonsulent, DNB Forsikring

Utdannelse

2015

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Daglig leders erstatningsansvar for styrets beslutninger, masteroppgave, 2015