mari.solberg@riisa.no

(+47) 55 30 37 90

Mari Skaldehaug Solberg

ADVOKATFULLMEKTIG

Mari Skaldehaug Solberg arbeider hovdesaklig med erstatningsrett, hvor hun er særlig spesialisert innen pasientskadeerstatning og ansvarssaker. I tillegg har hun erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen fagfeltene fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og familie- og arverett.

 

Med spesialisering innen både kollektiv og individuell arbeidsrett bistår Mari både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med tvister omkring arbeidsforhold og generell rådgivning innen arbeidsrett. Mari har i tillegg spesialisering innen mekling og forhandling.

 

Mari bistår også med oppdrag som forsvarer i straffesaker.

Erfaring

2020-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2019

Trainee, flere advokatfirmaer i Bergen, Molde og Kristiansand

2019

Praksis, Norsk Pasientskadeerstatning

Utdannelse

2020

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2017

Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet