me@riisa.no

(+47) 55 30 37 90

Mariann Eide

Advokat

Mariann Eide har bred kompetanse innen erstatningsrett, og arbeider blant annet med personskadeerstatning og ansvarsforsikring. Hun har i tillegg erfaring innen arbeidsrett, skatterett og fast eiendoms rettsforhold.

 

Innen personskadeerstatning har Mariann erfaring med de fleste typer saker, fra bilansvar til yrkesskadeerstatning og dekninger etter forsikringsavtaleloven. Hun arbeider også mye med ansvarsforsikringer, hovedsakelig næringsansvar, og har særlig erfaring med profesjonsansvar.

 

Med spesialisering innen arbeidsrett kan Mariann bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere med ulike problemstillinger, blant annet inngåelse og opphør av arbeidsforhold, avskjed og oppsigelse. Hun bistår også arbeidsgivere med faglig rådgivning ved inngåelse av arbeidsforhold og utforming av arbeidsavtaler.

 

Mariann bistår i tillegg både næringsdrivende og private med små og store problemstillinger innen skatterett, fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett.

Erfaring

2017-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2012-2017

Seniorskattejurist, Skatt Vest

2008-2012

Rådgiver, Utlendingsnemnda

2007-2008

Førstekonsulent, Tollregion Vest-Norge

2006-2007

Førstekonsulent, Utlendingsnemnda

2005-2006

Advokatfullmektig, Personskadeadvokaten

Utdannelse

2010

Arbeidsrett, Universitetet i Oslo

2004

Cand.jur., Universitetet i Bergen

Annet

Sensor og oppgaveveileder i skatterett, Norges Handelshøyskole