marit.asphaug@riisa.no

(+47) 22 12 15 80

Marit Asphaug

Partner/Styremedlem, advokat

Marit Asphaug har lang erfaring innen erstatning- og forsikringsrett, med særlig kompetanse innen personskadeerstatningsrett.

 

Innen personskadeerstatning har Marit erfaring med de fleste typer saker, som yrkesskader, yrkessykdom, bilansvar og alminnelig erstatningsrett. Hun har spesiell kompetanse på saker med forsørgertapserstatning og grenseoverskridende skader med utenlandske skadelidte etter EU/EØS-reglene.

 

Marit har også erfaring med både individuelle og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven som personalforsikringer, gruppelivsdekninger med videre.

 

Ved siden av personskadeerstatning har Marit også erfaring med ansvarssaker, spesielt profesjonsansvar. Hun har også prosedert saker for Regjeringsadvokaten innen trygderett og utlendingsrett.

 

Med et stort antall saker fra tingrett og lagmannsrett har Marit opparbeidet en omfattende prosedyreerfaring. Hun arbeider også med forhandlinger, skadebehandling og generell faglig rådgivning.

 

Marit er en populær foredragsholder, og foreleser blant annet gjennom Juristenes Utdanningssenter (JUS), Handelshøyskolen BI og øvrige kurs og opplæring i regi av Advokatfirmaet RIISA. Fra 2020 er hun oppnevnt som medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett.

Erfaring

2020-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2012-2019

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2010-2012

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2009-2010

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Utdannelse

2004-2010

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Utenlandske arbeidstakere – forholdet til forsikringsplikten etter yrkesskadeforsikringsloven, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 02/2019

Erstatning for tap av forsørger – Verdien av avdødes hjemmearbeid og omsorgsarbeid, Masteroppgave, 2010

Språk

Engelsk, skriftlig og muntlig

Annet

Leder, lovutvalget for erstatningsrett, Advokatforeningen

Foredragsholder, Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Foredragsholder, fagansvarlig, Personskadeerstatning, BI

Medlem, Advokatforeningens disiplinærutvalg, Oslo krets