oda.jepsen@riisa.no

(+47) 950 89 782

Oda Kristine Jepsen

Partner, Advokat

Oda Kristine Jepsen har bred erfaring innen erstatning og forsikringsrett, og arbeider med både personskadeerstatning, ulike typer ansvarsforsikringer og alminnelig erstatningsrett.

 

Med spesialisering innen entrepriserett, har Oda særlig kompetanse på erstatning- og forsikringsforhold som springer ut av entrepriseforhold. Ut over dette arbeider Oda mye med styreansvar og ulike former for profesjonsansvar som arkitektansvar, advokatansvar, revisoransvar med videre.

 

Oda har også erfaring fra andre skadeforsikringsprodukter som tingskadeforsikringer, bygningsforsikringer og eierskifteforsikringer.

 

Innen personskadeerstatning har Oda erfaring med de fleste typer dekninger, fra ansvarsdekninger som bilansvar, lovbestemte dekninger som yrkesskadeerstatning til private og kollektive forsikringer etter forsikringsavtaleloven.

 

Oda arbeider mye med tvisteløsning. Hun har erfaring med forhandlinger og strategi og utenomrettslig tvisteløsning. I tillegg har hun omfattende erfaring med prosedyre for domstolene.

Erfaring

2024-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2016-2023

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2015-2016

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2014-2015

Advokatfullmektig, BACH

Utdannelse

2013

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Tilsidesettelse av preklusive varslingsregler i entreprisekontrakter, masteroppgave, 2013.