om@baclaims.no

(+47) 406 46 474

Oda Madssen

Advokatfullmektig

Oda har jobbet i BACH siden 2014, og har erfaring innen skadebehandling og konsulenttjenester for flere norske forsikringsselskaper.

 

Innen personforsikring har Oda særlig jobbet med komplekse saker innen barneforsikring og ulykkesforsikring. Hun har i tillegg erfaring med skadebehandling med bygning- og tingskade, hvor hun har håndtert en full portefølje. Oda har også erfaring med saker innen ansvar og regress, og forhandlinger.

Erfaring

2015-

Advokatfullmektig, BACH

2014-2015

Saksbehandler, BACH

Utdannelse

2013

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo