otl@riisa.no

(+47) 994 90 556

Øystein Takle Lindholm

ADVOKATFULLMEKTIG

Øystein Takle Lindholm arbeider hovedsakelig med erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, herunder særlig saker knyttet til avhending av fast eiendom.

Erfaring

2021-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2021

Trainee, Advokatfirmaet Hjort

Utdannelse

2021

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2017

Bachelor i statsvitenskap, University College London