rune.tveit@riisa.no

(+47) 416 56 220

Rune Tveit

Partner, advokat

Rune Tveit har arbeidet med erstatningsrett siden 1999, og har i løpet av mer enn 20 år bygget opp en omfattende erfaring og kompetanse på området.

 

Gjennom sin karriere har Rune prosedert rundt 200 saker for tingrett og lagmannsrett. Han har i tillegg prosedert en sak for Høyesterett om rekkevidden av forsikringsselskapenes ansvar for oppreisningserstatning.

 

Rune har lang erfaring med personskadeerstatningsrett, hvor han har meget god kompetanse på de fleste typer saker, fra bilansvar til yrkesskadeerstatning ansvar og private og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven.

 

Rune har særlig kompetanse på utenlandssaker med utenlandske skadelidte, skadevoldere eller skader på norske borgere inntruffet i utlandet.

 

Ut over personskadeerstatning arbeider Rune også mye med ulike typer ansvarsforsikringer. Han har særlig erfaring med ulike typer profesjonsansvar for blant annet takstmenn, meglere og advokater. Flere av Runes saker har vært såkalte storskadesaker med erstatningskrav på tosifrede antall millioner.

 

Rune har også en særlig kompetanse på trygderett og utlendingsrett, hvor han har prosedert et stort antall saker for Regjeringsadvokaten.

Erfaring

2016-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2010 - 2015

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2001-2010

Advokat, BACH

1999 - 2001

Saksbehandler, Gjensidige Forsikring

Utdannelse

1998

Cand.jur., Universitetet i Bergen

1997

Jus, Université d-Aix-Marseille III

Språk

Fransk

Annet

Veileder og sensor i forsikringsrett, Universitetet i Oslo