ssm@baclaims.no

(+47) 913 78 329

Samantha Svenkerud McInerney

Advokat

Samantha Svenkerud McInerney arbeider med ulike dekninger knyttet til skade på person, som bilansvar, yrkesskadeforsikring og private og kollektive personforsikringer.

 

Med sin bakgrunn fra både det offentlige og advokatfirma, har hun god erfaring med å se skadesaken fra flere perspektiver, i tillegg har hun hatt oppdrag for bistandsadvokat.

 

Gjennom sin stilling som rådgiver i NPE har hun opparbeidet en god kompetanse på erstatningsmedisinske problemstillinger, og har blant annet arbeidet med kvalitetssikring av sakkyndigerklæringer.

Erfaring

2023 -

Advokat, BACH

2021 – 2023

Rådgiver, Norsk Pasientskadeerstatning

2020 – 2021

Førstekonsulent, Kontoret for voldsoffererstatning

2018 – 2020

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Utdannelse

2017

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen