stale.haugsvar@riisa.no

(+47) 22 12 15 98

Ståle Haugsvær

Partner, advokat (H)

Ståle Haugsvær arbeider spesialisert innen personskadeerstatningsrett, og har omfattende erfaring innen de fleste typer saker, fra bilansvar, yrkesskade, ansvarsskader til individuelle og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven. Han har særlig kompetanse på pasientskadesaker.

 

Gjennom de senere årene har Ståle prosedert mer enn 100 saker for domstolene, blant annet prinsipielle saker for Høyesterett med problemstillinger knyttet til tredjemannstap og konstateringstidspunkt for yrkessykdommer.

 

Ståle har også kompetanse innen trygderett, hvor han har prosedert et stort antall saker for Regjeringsadvokaten.

 

Ut over prosedyre for domstolene, bistår Ståle både forsikringsselskaper og det offentlige med oppgjør av komplekse skadesaker, revisjoner og faglig rådgivning i personskadesaker.

 

De fleste skadesaker løses utenfor domstolene, og Ståle har lang erfaring med forhandlinger og utenomrettslig tvisteløsning. Han bistår også klienter med faglig støtte ved slike oppgjør.

 

Ståle er også en populær foredragsholder, og er blant annet ansvarlig for Advokatfirmaet RIISAs årlige kurs i personskadeerstatning. I tillegg holder han jevnlig foredrag gjennom Juristenes Utdanningssenter (JUS) og har vært medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett.

Erfaring

2009-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2004-2009

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2002-2004

Dommerfullmektig, Nes tingrett

1999-2002

Advokat, BACH

1998-1999

Førstekonsulent, Statens helsetilsyn

1997-1998

Vernepliktig jurist, Forsvarets overkommando, juridisk avdeling

Utdannelse

1997

Cand.jur., Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Personskaderett, BI Forsikring, 2013

Annet

Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett, 2014-2020