th@riisa.no

(+47) 55 30 63 84

Thea Cornelia Hyldgaard

Advokatfullmektig

Thea Cornelia Hyldgaard arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, hvor hun bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med blant annet utforming av arbeidsavtaler, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, avskjed og oppsigelse.

 

Thea har også omfattende erfaring innen strafferett, hvor hun påtar seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i forbindelse med straffesaker. Med sin erfaring innen erstatningsrett har Thea særlig kompetanse på saker hvor det fremmes erstatningskrav i forbindelse med straffesaken.

 

I tillegg til dette bistår Thea både næringsdrivende og private innen tingsrett, panterett, konkursrett, arverett og skifterett.

Erfaring

2018-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2015-2018

Stipendiat, Universitetet i Bergen

2014-2015

Universitetslektor, Universitetet i Bergen

Utdannelse

2014

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2012

Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet