tt@riisa.no

(+47) 55 30 63 84

Tor Teige

ADVOKAT

Teige har solid kompetanse innenfor erstatningsrett, herunder personskaderett og pasientskaderett, helserett, forsikringsrett, samt tvisteløsning og prosedyre.

 

Han bistår både forsikringsselskaper, næringsklienter og private parter innenfor ovennevnte rettsområder.

 

Teige har bred prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Som advokat for Nasjonalt klageorgan for Helsetjenesten har han representert staten i en rekke erstatningssaker innen pasientskaderett.

 

Han har også vært dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Hordaland tingrett. Han har videre jobbet som advokat i forsikringsselskap. I tillegg har han flere års erfaring som politiadvokat.

 

Teige har forelest i erstatningsrett på profesjonsstudiet ved Universitet i Bergen, og hatt oppdrag som veileder til masteroppgave til profesjonsstudiet.

 

Han har holdt en rekke foredrag innen erstatningsrett, og har fått publisert en fagfellevurdert artikkel i Tidsskrift for Erstatningsrett.

Erfaring

2023-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2022-2023

Konstituert tingrettsdommer, Hordaland tingrett

2017-2023

Advokat, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, rettssaksavdelingen

2014-2017

Advokat, Tryg forsikring

2011-2014

Dommerfullmektig, Nordhordland tingrett

2007-2011

Politifullmektig og politiadvokat, Sogn og Fjordane politidistrikt

2006

Førstekonsulent, Stiftelsestilsynet

Utdannelse

1998-2004

Cand. jur., Universitetet i Bergen

Publikasjoner

«Rettslig avgrensning i pasientskaderettens informasjonsansvar – HR-2020-1332-A»,
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett nr. 2-3, 2021

Annet

Veileder til masteroppgave innen faggruppe erstatningsrett og forsikringsrett, universitetet i Bergen, høsten 2022