tw@riisa.no

(+47) 55 30 37 91

Toralf Wågheim

Partner, advokat

Toralf Wågheim har omfattende erfaring innen erstatningsrett, med en særlig kompetanse på ansvarsforsikring, både næring og privat.

 

Til daglig arbeider Toralf mye med ulike former for profesjonsansvar. Han har en særlig kompetanse på advokatansvar, og har gjennom tidligere arbeidsgiver arbeidet med forslag til ny advokatlov. Han har i tillegg til dette utgitt bok om advokatansvar, og skriver en fast spalte i Advokatbladet om temaet.

 

Toralf har videre solid kompetanse og erfaring innen blant annet fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og arbeidsrett, hvor han bistår både private og næringsdrivende.

 

Toralf har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Han har også bakgrunn som dommerfullmektig. I tillegg til prosedyre for domstolene, bistår Toralf sine klienter med forhandlinger, tvisteløsning og faglig rådgivning.

 

Som en populær foredragsholder foreleser Toralf særlig om profesjonsansvar og advokatansvar. I tillegg til dette har han også undervist ved Universitetet i Oslo, Treider College Oslo og Handelshøyskolen BI.

 

Toralf er en populær foredragsholder, hvor han særlig foreleser om profesjonsansvar og advokatansvar. I tillegg til dette har han også undervist ved Universitetet i Oslo, Treider College Oslo og Handelshøyskolen BI.

Erfaring

2020-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2015-2019

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2013-2015

Advokat, Den Norske Advokatforening

2012-2013

Dommerfullmektig, Asker og Bærum tingrett

2007-2011

Advokat, Advokatfirmaet Hjort

Utdannelse

2006

Cand.jur., Universitetet i Oslo

2005-2006

Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Advokaters erstatningsansvar, Gyldendal, 2009

Annet

Medlem, lovutvalget for forsikringsrett, Advokatforeningen

Medlem (vara), Tilsynsutvalget for dommere

Undervisning, Universitetet i Oslo

Undervisning, JUS Treider College Oslo

Foreleser, Handelshøyskolen BI