yngve.skogrand@riisa.no

(+47) 924 37 750

Yngve Skogrand

Partner/styreleder, advokat

Yngve Skogrand har omfattende erfaring innen erstatningsrett, med en særlig spesialisering innen personskadeerstatningsrett.

 

Med nærmere 100 erstatning- og forsikringssaker for ting- og lagmannsrett har Yngve en omfattende prosedyreerfaring innen fagfeltet. De fleste saker løses likevel utenfor domstolene, og Yngve har lang erfaring med å bistå sine klienter ved forhandlinger og utenrettslig tvisteløsning.

 

Ut over tvisteløsning bistår Yngve forsikringsselskapene med skadebehandling og faglig rådgivning innen hele spekteret av personskadeerstatning fra bilansvar, yrkesskade, yrkessykdom til saker etter hovedtariffavtale.

 

Yngve har lang erfaring med ansvarssaker, både personskade og alminnelig ansvar, og har blant annet prosedert en prinsipiell sak for Høyesterett med spørsmål om ansvarsgrunnlag. I tillegg til ansvarsgrunnlag arbeider Yngve også mye med komplekse rettslige og medisinske vurderinger av årsakssammenheng og utmåling av erstatning.

 

Som kontaktperson for Advokatfirmaet RIISAs internasjonale nettverk innen forsikringsrett bistår Yngve både norske klienter med erstatningssaker i utlandet og utenlandske klienter med erstatningssaker i Norge.

 

Yngve er en populær foredragsholder, og foreleser blant annet for Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Advokatfirmaet RIISAs årlige kurs i personskadeerstatning. I tillegg holder Yngve interne kurs og opplæring for forsikringsselskapene.

Erfaring

2018-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2012-2017

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2006-2011

Advokat, BACH

2004-2006

Rådgiver, Statens pensjonskasse, seksjon forsikring

Utdannelse

2002

DEA (Master i rettsvitenskap), Europarett, Université de Liège

2001

Cand.jur., Universitetet i Oslo

1996

Fransk mellomfag, NTNU

Språk

Fransk

Annet

Foreleser, Juristenes Utdanningssenter (JUS).