Ny dom fra Agder lagmannsrett om påstått brann i bil

Agder lagmannsrett avsa den 8. mars 2021 dom i en sak om svik i forsikringsoppgjør. Kristine Fougner i Advokatfirmaet RIISA representerte Storebrand Forsikring. Saken gjaldt en brann i en bil den 29.12.17 som Storebrand mente var påsatt av forsikringstakeren. Bilen var belånt og hadde hatt bruksforbud i nesten et halvt år på grunn av manglende EU-kontroll, slik at Storebrand mente det var motiv for handlingen. De mest sentrale bevisene i saken var likevel de tekniske funnene som viste at brannen, i tråd med forsikringstakers forklaring, ikke kunne ha oppstått i motorrommet, for så spre seg til kupéen. Gummiforinger i torpedoveggen, der brannen eventuelt måtte ha spredd seg fra motorrom til kupé, var forholdsvis intakte, samtidig som det hadde brent kraftig helt bakerst i bilen. Agder lagmannsrett konkluderte med at det forelå klar sannsynlighetsovervekt for svik, forkastet forsikringstakerens anke og tilkjente Storebrand fulle saksomkostninger.

Les dommen i sin helhet hos Lovdata.