Ny dom fra Eidsivating lagmannsrett

Eidisivating lagmannsrett har frifunnet selger og Protector forsikring i krav om prisavslag i sak hvor mangelsgrunnlaget var forurenset grunn.

Den aktuelle eiendommen ble gjenfylt på 60 tallet med det som var av tilgjengelig masse den gang, også industriavfall. Etter overtagelse har det vist seg at tomtegrunnen er forurenset. Saken reiste spørsmål om eiendommen var markedsført som utviklingseiendom eller boligeiendom, og hvem som skulle bære risikoen for at tomtegrunnen viste seg å være forurenset. Etter Lagmannsrettens vurdering var eiendommen markedsført som boligeiendom. Kjøper må ta tomtegrunnen som den er når den er i samsvar med hva som var vanlig den gang tiltaket ble gjennomført. Kjøper må selv bære risikoen for at eiendommen var forurenset.

Advokat Anne-Lise Knoph Birkeland prosederte saken for selger og Protector Forsikring.

Les dommen i sin helhet her.