Personskadekurset på Son – 7-8 juni 2018

Advokatfirmaet Riisa vil arrangere det årlige personskadekurset på Son 7-8 juni 2018. Kurset er primært rettet mot saksbehandlere og advokater som jobber i forsikringsbransjen. Det tas sikte på å engasjere forelesere internt og eksternt, samt representanter fra skadelidtesiden.

Kurset vil bli godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen.

Vi kommer tilbake til nærmere informasjon om kurset.