Spesialister i bransjen

Advokatfirmaet RIISA ble etablert i 1988, og har gjennom de siste 30 årene etablert seg som landets ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett.

Vi har helt siden oppstarten spesialisert oss på å representere den norske og internasjonale forsikringsbransjen innen hele spekteret av forsikring- og erstatningsrett. Vi bistår i dag flere av de største norske forsikringsselskapene med skadebehandling, juridisk rådgivning og prosedyre for domstolene. I tillegg kan vi tilby spesialkompetanse innen flere andre fagområder.

Advokatfirmaet RIISA er i Finansavisen gjennom flere år kåret til landets fremste advokatfirma innen forsikringsrett, og flere av våre medarbeidere er rangert som ledende advokater på området.

KOMPETANSE

Faglig tyngde

Alle våre advokater har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene. Mange har i tillegg møterett for Høyesterett. Vi prosederer årlig et stort antall saker for norske domstoler.

Flere av våre medarbeidere har lang erfaring fra forsikringsbransjen, og vi har lang erfaring med oppgjør av kompliserte skadesaker. Vi har også flere advokater med spisskompetanse på problemstillinger innen fast eiendoms rettsforhold, og bistår i tillegg et stort antall klienter innen flere andre fagområder.

Som landets ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett har vi særlig fokus på rettsutvikling og kompetanseoverføring. Vi deltar i lovutvalg, fagutvalg, skriver lærebøker, og vi avholder kurs og seminarer som årlig besøkes av flere hundre deltakere. I tillegg bistår vi våre samarbeidspartnere med intern opplæring, veiledning, utvikling og revisjoner.

Våre advokater underviser også ved universitetene og andre institusjoner innen høyere utdanning. Vi har i tillegg erfaring med veiledning av masterstudenter, og mange års erfaring med sensur fra høyere utdanning.

MEDARBEIDERE