Advokatfirmaet RIISA er spesialister på prosedyre for domstolene, og er landets ledende advokatfirma innen forsikrings- og erstatningsrett. Vi bistår i tillegg med oppgjør av krevende og kompliserte skadesaker for forsikringsselskapene.

Vi kan ut over dette tilby omfattende kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, og bistår i tillegg næringsdrivende og private klienter innenfor flere andre fagfelt.