Sterk global prisvekst for styreansvarsforsikringer

En nylig publisert undersøkelse i regi av Global Insurance Law Connect viser en  sterk global prisvekst for styreansvarsforsikringer så langt i 2021.

Advokat Joachim Skjelsbæk i Advokatfirmaet RIISA forteller at det i det norske markedet har vært en del publisitet i saker omkring styreansvar som har ført til en økning i  markedet for styreansvarsforsikring.

Les mer om prisveksten og konsekvensene her.

Global Insurance Law Connect er et verdensomspennende nettverk for advokatfirmaer spesialisert innen erstatnings- og forsikringsrett. Som Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett er Advokatfirmaet RIISA stolt medlem av nettverket.