Webinar – Advokatansvar

Advokatforeningen inviterer til webinar om advokatansvar, onsdag 20. januar 2021 kl 17-19.

Den senere tid er det avsagt en rekke dommer om erstatningsansvar for advokater. I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble et advokatfirma dømt til å betale erstatning med kr 100 millioner (ikke rettskraftig). Advokatansvar reiser en rekke rettslige og praktiske problemstillinger, og fremstår som et meget aktuelt tema.

I kurset vil det bli belyst advokaters plikter ved rådgivning og prosess, typiske fallgruver og gjennomgang av nyere rettspraksis. Det vil videre bli foretatt en gjennomgang av profesjonsansvarsforsikringen, herunder praktiske unntak og hvordan advokater må forholde seg dersom en skade skulle oppstå. Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholderne vil dele av egne erfaringer (fra advokatforeningen.no).

Foredragsholdere er advokat og skadesjef i Gjensidige, Per Oddvar Pallum og advokat og partner i Advokatfirmaet RIISA, Toralf Wågan.

Påmelding og mer informasjon finnes på Advokatforeningens nettside.